top of page

Openbaar Leersteuncentrum Limburg

Het openbaar leersteuncentrum Limburg heeft de opdracht om scholen voor gewoon basis- en secundair onderwijs leersteun te bieden op basis van de ondersteuningsbehoeften van de leerling, de leerkracht en het schoolteam.

 

Als algemeen leersteuncentrum zal het OLSC Limburg actief zijn in 5 regio's (Noord-Limburg, Genk-Maasland, Centrum, Haspengouw en Zuid-Limburg), met 5 multidisciplinaire teams. Vanuit deze multidisciplinaire teams trachten we de scholen regulier onderwijs te versterken in het begeleiden van alle leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en het creëren van een inclusieve klaspraktijk en schoolcultuur.

Met de start van schooljaar '23-'24 in het vooruitzicht willen we jullie graag vragen om de leerlingen die een recht en nood aan ondersteuning hebben, via de onderstaande aanmeldingspagina kenbaar te maken. De aanmeldingspagina zal beschikbaar zijn vanaf 19/06/2023.

Enkele belangrijke opmerkingen: 

1. In tegenstelling tot de huidige procedure, dienen er vanaf schooljaar '23-'24 GEEN leerlingen aangemeld of kenbaar gemaakt te worden aan discimus, via de schoolsoftware. 

2. In tegenstelling tot de huidige procedure, moet er vanaf schooljaar '23-'24 GEEN keuze meer gemaakt worden voor een school buitengewoon onderwijs.

 

3.Iedere leerling met een GC-/IAC-/OV4-/Gemotiveerd verslag EN ondersteuningsnoden, dient wel aangemeld te worden bij het OLSC Limburg. 

4. Hierbij vestigen we graag de aandacht op de leerlingen type 4, 6 en 7 die in het verleden ondersteuning kregen vanuit een ander ondersteuningsteam. Ook deze leerlingen moeten aangemeld worden bij het OLSC Limburg

5. Leerlingen die in schooljaar '22-'23 reeds ondersteuning verkregen vanuit het OONW Limburg EN waarvan de nood aan ondersteuning er ook zal zijn in schooljaar '23-'24, dienen niet opnieuw aangemeld te worden. 

bottom of page