top of page

Hoe aanmelden?

Een leerling aanmelden bij  het Openbaar Ondersteuningsnetwerk Limburg kan enkel en alleen door zorgcoördinatoren of directie van de scholen regulier onderwijs. Onderstaande informatie is noodzakelijk alvorens u start met de aanmeldingsprocedure. Deze kan u starten door op de 'link' onderaan deze pagina te klikken.

 • Wenst uw school een samenwerking aan te gaan met het OONW Limburg? ​​

  • Voor leerlingen ​binnen de niet-prioritaire types (basisaanbod, 3 en 9), dient uw school een officiële samenwerking aan te gaan met het OONW Limburg. Meer info kan u terugvinden in de omzendbrief NO/2017/01. 

  • Voor leerlingen binnen de prioritaire types (2, 4, 6 en 7), kan u per leerling een vrije keuze maken, om samen te werken, met een school buitengewoon onderwijs binnen ons netwerk. 

 • Recht op ondersteuning? 

  • Leerlingen hebben recht op ondersteuning ​vanaf het moment dat zij beschikken over een (gemotiveerd) verslag of inschrijvingsverslag van het CLB. Dit verslag wordt door de CLB-medewerker gefinaliseerd na het doorlopen van het HGD-traject. 

 • Nood aan ondersteuning? ​

  • Om de ondersteuning zo efficiënt mogelijk te laten plaatsvinden dienen de ondersteuningsvragen zo concreet mogelijk te worden geformuleerd. Dit zowel op leerling-, leerkracht-, als schoolniveau. U dient deze vragen te verduidelijken in ons aanmeldingsformulier. 

 • Wanneer start de ondersteuning? ​

  • Voor leerlingen binnen de niet-prioritaire types (basisaanbod, 3 en 9), is het zo dat de middelen doorheen het schooljaar​ niet wijzigen. Wij trachten de ondersteuning zo snel als mogelijk op te starten. U kan binnen de twee weken reactie ontvangen van de regioverantwoordelijke binnen uw regio. 

  • Voor leerlingen binnen de prioritaire types (2, 4, 6 en 7),  wijzigen de middelen twee maal per jaar. Er is een telling op 1/10 en een telling 1/02. Indien u een leerling aanmeldt na 1/10 of na 1/02 zal er afhankelijk van de mogelijkheden binnen het regioteam, gestart worden met de ondersteuning. U kan binnen de twee weken een reactie ontvangen van de regioverantwoordelijke binnen uw regio. 

 • Welke informatie is noodzakelijk? ​

  • Voor het correct invullen van ons aanmeldingsformulier is onderstaande informatie noodzakelijk: ​

   • Gegevens van de school ​

   • Gegevens van de leerling 

   • Gegevens van het CLB 

   • Ondersteuningsvragen op LLN-, LKR- en schoolniveau

  • U dient per leerling een aanmeldingsformulier in ​te vullen. 

 • Prioritaire types VS niet-prioritaire types ​

  • Voor een aanmelding binnen de niet-prioritaire types (basisaanbod, 3 en 9) selecteert u de regio van uw school. ​U krijgt een ondersteuner toegewezen vanuit het bijhorende regioteam.

  • Voor een aanmelding binnen de prioritaire types (2, 4, 6 en 7) selecteert u de regio van uw school. Binnen deze regio kan u een keuze maken tussen de scholen buitengewoon onderwijs uit deze regio. Op die manier kunnen wij efficiënt tegemoet komen aan uw ondersteuningsvragen. Indien u echter liever samenwerkt met een andere school buitengewoon onderwijs, kan u alsnog een keuze maken tussen de scholen buitengewoon onderwijs binnen of buiten het OONW Limburg.  

  • BELANGRIJK: De aanmelding van een leerling binnen de prioritaire types is pas compleet vanaf het moment dat u deze ook correct hebt aangegeven binnen Discimus. U kiest binnen Discimus dus voor dezelfde school buitengewoon onderwijs als diegene die u selecteert binnen onze aanmeldingsprocedure.

​​​

bottom of page