Hoe aanmelden?

Een leerling aanmelden bij  het Openbaar Ondersteuningsnetwerk Limburg kan enkel en alleen door zorgcoördinatoren of directie van de scholen regulier onderwijs. Onderstaande informatie is noodzakelijk alvorens u start met de aanmeldingsprocedure. Deze kan u starten door op de 'link' onderaan deze pagina te klikken.

 • Wenst uw school een samenwerking aan te gaan met het OONW Limburg? ​​

  • Voor leerlingen ​binnen de niet-prioritaire types (basisaanbod, 3 en 9), dient uw school een officiële samenwerking aan te gaan met het OONW Limburg. Meer info kan u terugvinden in de omzendbrief NO/2017/01. 

  • Voor leerlingen binnen de prioritaire types (2, 4, 6 en 7), kan u per leerling een vrije keuze maken, om samen te werken, met een school buitengewoon onderwijs binnen ons netwerk. 

 • Recht op ondersteuning? 

  • Leerlingen hebben recht op ondersteuning ​vanaf het moment dat zij beschikken over een (gemotiveerd) verslag of inschrijvingsverslag van het CLB. Dit verslag wordt door de CLB-medewerker gefinaliseerd na het doorlopen van het HGD-traject. 

 • Nood aan ondersteuning? ​

  • Om de ondersteuning zo efficiënt mogelijk te laten plaatsvinden dienen de ondersteuningsvragen zo concreet mogelijk te worden geformuleerd. Dit zowel op leerling-, leerkracht-, als schoolniveau. U dient deze vragen te verduidelijken in ons aanmeldingsformulier. 

 • Wanneer start de ondersteuning? ​

  • Voor leerlingen binnen de niet-prioritaire types (basisaanbod, 3 en 9), is het zo dat de middelen doorheen het schooljaar​ niet wijzigen. Wij trachten de ondersteuning zo snel als mogelijk op te starten. U kan binnen de twee weken reactie ontvangen van de regioverantwoordelijke binnen uw regio. 

  • Voor leerlingen binnen de prioritaire types (2, 4, 6 en 7),  wijzigen de middelen twee maal per jaar. Er is een telling op 1/10 en een telling 1/02. Indien u een leerling aanmeldt na 1/10 of na 1/02 zal er afhankelijk van de mogelijkheden binnen het regioteam, gestart worden met de ondersteuning. U kan binnen de twee weken een reactie ontvangen van de regioverantwoordelijke binnen uw regio. 

 • Welke informatie is noodzakelijk? ​

  • Voor het correct invullen van ons aanmeldingsformulier is onderstaande informatie noodzakelijk: ​

   • Gegevens van de school ​

   • Gegevens van de leerling 

   • Gegevens van het CLB 

   • Ondersteuningsvragen op LLN-, LKR- en schoolniveau

  • U dient per leerling een aanmeldingsformulier in ​te vullen. 

 • Prioritaire types VS niet-prioritaire types ​

  • Voor een aanmelding binnen de niet-prioritaire types (basisaanbod, 3 en 9) selecteert u de regio van uw school. ​U krijgt een ondersteuner toegewezen vanuit het bijhorende regioteam.

  • Voor een aanmelding binnen de prioritaire types (2, 4, 6 en 7) selecteert u de regio van uw school. Binnen deze regio kan u een keuze maken tussen de scholen buitengewoon onderwijs uit deze regio. Op die manier kunnen wij efficiënt tegemoet komen aan uw ondersteuningsvragen. Indien u echter liever samenwerkt met een andere school buitengewoon onderwijs, kan u alsnog een keuze maken tussen de scholen buitengewoon onderwijs binnen of buiten het OONW Limburg.  

  • BELANGRIJK: De aanmelding van een leerling binnen de prioritaire types is pas compleet vanaf het moment dat u deze ook correct hebt aangegeven binnen Discimus. U kiest binnen Discimus dus voor dezelfde school buitengewoon onderwijs als diegene die u selecteert binnen onze aanmeldingsprocedure.

​​​