top of page

Welkom!

Welkom bij het Openbaar Ondersteuningsnetwerk Limburg. Een samenwerking tussen 11 Limburgse provinciale, stedelijke en GO!  BUO-scholen.  Wij zijn een partner voor de reguliere scholen binnen de provincie Limburg bij de groei naar inclusief onderwijs. Concreet betekent dit dat wij scholen ondersteunen bij de begeleiding van leerlingen met een (gemotiveerd) verslag of inschrijvingsverslag opgesteld door een CLB. 

Meer informatie over hoe u een nieuwe leerling aanmeldt, vindt u onder de knop 'aanmelden' rechts bovenaan. Je zal opmerken dat de wijze van aanmelden anders loopt voor leerlingen die binnen de brede types (niet-prioritair: basisaanbod, 3 en 9) vallen dan deze voor de kleine types (prioritair: 2, 4, 6 en 7). 

bottom of page